Disclaimer

Disclaimer voor www.boermanmotoren.nl 
Boermanmotoren.nl (Kamer van Koophandel: 31039410 kvk), verleent u hierbij toegang tot www.boermanmotoren.nl.

Www.boermanmotoren.nl publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Boermanmotoren.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.boermanmotoren.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Boermanmotoren is aangesloten bij de Metaalunie, en op al onze leveringen en diensten zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zoals uitgegeven door de Metaalunie. Op verzoek sturen wij u een kopie van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, uitgegeven door de Metaalunie toe.

Beperkte aansprakelijkheid
Boermanmotoren.nl spant zich in om de inhoud van www.boermanmotoren.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.boermanmotoren.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Boermanmotoren.nl.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.boermanmotoren.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.boermanmotoren.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Boermanmotoren nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Boermanmotoren.nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Boermanmotoren, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.boermanmotoren.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.